Προφίλ

Το κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο 2009 και στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στον πρώτο όροφο στην οδό Αδριανουπόλεως 32. Αποτελείται από τα τμήματα διαβητολογικό, παιδοδιαβητολογικό, καρδιολογικό, διαιτολογικό, νεφρολογικό, αιματολόγικό, οφθαλμολογικό, ποδολογικό και διαιτολογικό που μπορούν είτε να συνεργάζονται μεταξύ τους για την αντιμετώπιση ασθενών που απαιτούν συνδυασμένη υποστήριξη είτε να δρουν μεμονωμένα.

Comments are closed.