Οφθαλμολογικό

Στόχος του οφθαλμολογικού ιατρείου είναι η παρακολούθηση και η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών που εμφανίζουν διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αλλά και αυτών που εμφανίζουν άλλες οφθαλμικές παθήσεις. Το εν λόγω ιατρείο είναι εξοπλισμένο με το βασικό και με επιπλέον εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό για την πληρέστερη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών.

Συγκεκριμένα:
ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ
Η οπτική τομογραφία συνοχής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στον χώρο της Οφθαλμολογίας. Η εξέταση των ασθενών με τη χρήση της οπτικής τομογραφίας συνοχής αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής αντιμετώπισης των ασθενών με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αλλά και αυτών με άλλες συχνές οφθαλμικές παθήσεις (π.χ. ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς).
ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η εξέταση των ασθενών με τη χρήση της φλουοροαγγειογραφίας ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα αναντικατάστατο εργαλείο στη διαγνωστική προσέγγιση των αγγειακών κυρίως παθήσεων του βυθού του οφθαλμού, όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς και άλλες παθήσεις.
ΣΥΣΚΕΥΗ LASER ΦΩΤΟΠΗΞΙΑΣ
Η laser φωτοπηξία αποτελεί μία θεραπευτική παρέμβαση με αναμφίβολα θετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των ασθενών με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, αλλά και αυτών με άλλες οφθαλμικές παθήσεις (π.χ. φλεβικές θρομβώσεις του αμφιβληστροειδούς).

Comments are closed.