Καρδιολογικό

Ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις (CVD) παρουσιάζονται συχνά ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο σακχαρώδης διαβήτης (DM) έχει χαρακτηριστεί ως ισοδύναμο της στεφανιαίας νόσου, ενώ αντίστροφα, πολλοί ασθενείς με επιβεβαιωμένη στεφανιαία νόσο πάσχουν από διαβήτη ή από τις πρόδρομες μορφές του. Συνεπώς, επείγει πλέον η σύμπραξη διαβητολόγων και καρδιολόγων, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο ποιοτική διάγνωση και θεραπεία των εκατομμυρίων ασθενών που εμφανίζουν συνυπάρχουσες καρδιαγγειακές και μεταβολικές παθήσεις.

Ο Αρεταίος διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο Καρδιολογικό τμήμα με

  • Υπέρηχο καρδιάς
  • Δοκιμασία κόπωσης
  • Holter Ρυθμού
  • Holter Πίεσης

για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση καρδιαγγειακών παθήσεων.

Comments are closed.