Διαιτολογικό

Το διαιτολογικό τμήμα του διαβητολογικού κέντρου Aρεταίος έρχεται να ολοκληρώσει την κλινική εξέταση του διαβητικού ασθενούς, παρέχοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική και διαιτολογική υποστήριξη.

Τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην καθημερινή ζωή του ασθενή δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για μια σωστή εκπαίδευση και επιστημονική καθοδήγηση με σκοπό τη επίτευξη φυσιολογικών τιμών στο σάκχαρο του αίματος αλλά και την προάσπιση της υγείας του ασθενή.

Επιπλέον, πέρα από την παρακολούθηση του διαβητικού ασθενή, λειτουργεί και μεμονωμένα, καλύπτοντας και τις ανάγκες ατόμων με φυσιολογικές ή άλλες παθολογικές καταστάσεις.

Comments are closed.