Διαγνωστικά κριτήρια Σακχαρώδη Διαβήτη

Ο Σακχαρώδης διαβήτης είναι η μεταβολική διαταραχή που εκφράζεται από υπεργλυκαιμία αποτέλεσμα ειτε της αντίστασης στην ινσουλίνη είτε στην μειωμένη ή παντελή έλλειψη έκκρισης ινσουλίνης είτε της περισσότερες φορές σαν συνδυασμό και των δυο καταστάσεων

Η διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη τίθεται από την μέτρηση της γλυκόζης νηστείας, την δοκιμασία ανοχής γλυκόζης και την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Γλυκόζη νηστείας

Μετράται σε ορό φλεβικού αίματος και είναι φυσιολογική όταν είναι μικρότερη από 100 mg% και παθολογική όταν είναι μεγαλύτερη από 126 mg%. Θεωρείται ότι το άτομο παρουσιάζει διαταραχή γλυκόζης νηστείας όταν τα επίπεδα κυμαίνονται μεταξύ 100 και 126 mg%

Δοκιμασία φόρτισης γλυκόζης

Γίνεται με την χορήγηση 75 γραμμαρίων ανύδρου γλυκόζης διαλυμένων σε 250 ml νερού μετά από 8 ωρών νηστεία και φυσιολογική διατροφή τις προηγούμενες 2 ημέρες. Λαμβάνεται φλεβικό αίμα πριν και δυο ώρες μετά την χορήγηση του ροφήματος και μετράται στον ορό τα επίπεδα της γλυκόζης.(πίνακας 2)

Πίνακας 2 Αποτελέσματα δοκιμασία ανοχής γλυκόζης

φυσιολογικο Σακ.διαβητης IFG IGT
νηστειας <100 mg% > 126 mg% 100 – 126 mg% 140 – 200 mg%
2 ωρες μετα από 75 γρ γλυκόζης < 140 mg% > 200 mg%

IFG Διαταραχή γλυκόζης νηστείας

IGT Διαταραχή ανοχής γλυκόζης

Comments are closed.