Οφθαλμίατρος – Δημήτριος Γιαννούλης

Γιαννούλης

Γεννήθηκε στο Καρπενήσι του νομού Ευρυτανίας και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πραγματοποίησε το πρώτο έτος της ειδίκευσης στο Νοσοκομείο Τρικάλων και συνέχισε την εκπαίδευσή του στην Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Το 2019 συμμετείχε επιτυχώς στις εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας στο Παρίσι, λαμβάνοντας τον τίτλο του «Fellow of the European Board of Ophthalmology» (FEBO).

Είναι υποψήφιος Διδάκτορας στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο την Μεθοδολογία της Βιοϊατρικής Έρευνας, την Βιοστατιστική και την Κλινική Βιοπληροφορική.

Έχει εξειδικευτεί στο Γλαύκωμα ολοκληρώνοντας επιτυχώς το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης (Fellowship) της Α΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ με υπεύθυνο τον καθηγητή Φώτη Τοπούζη.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης (Ακαδημαϊκός Υπότροφος) της Α΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ, υπεύθυνος για την κλινική διαχείριση πληθώρας περιστατικών ενώ συμμετέχει και στη διενέργεια πολυάριθμων χειρουργικών επεμβάσεων.

Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα και στη συγγραφή άρθρων δημοσιευμένων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και ξενόγλωσσων βιβλίων στο πεδίο της Οφθαλμολογίας. Επιπλέον, έχει λάβει μέρος ως ομιλητής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γλαυκώματος (EGS) με ενεργό συμμετοχή στις επιστημονικές επιτροπές της. Είναι επίσης μέλος της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αμφιβληστροειδούς (EURETINA).

Comments are closed.