Νεφρολόγος – Ηλίας Μηνασίδης

Ηλίας Μηνασίδης

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ το 2002 και ορκίσθηκε Αξιωματικός Ιατρός, ως απόφοιτος της Σ.Σ.Α.Σ.
Εργάσθηκε ως Ιατρός σε μονάδες του Στρατού Ξηράς στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό.
Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας Νεφρολογίας το 2012, μετά από εκπαίδευση στο Νεφρολογικό τμήμα του 424 ΓΣΝΕ και στη Νεφρολογική κλινική του Γ.Ν. “Παπαγεωργίου” Θεσσαλονίκης.
Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., με εκπόνηση διατριβής στο τμήμα της Πειραματικής Φυσιολογίας.
Έχει συμμετοχή ως ομιλητής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, στην εκπόνηση ανακοινωμένων και αναρτημένων εργασιών σε αντίστοιχα συνέδρια, σε δημοσιεύσεις σε περιοδικά εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και στη συγγραφή ιατρικού βιβλίου.
Είναι μέλος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της ευρωπαϊκής ERA-EDTA.
Εργάζεται ως Επιμελητής Νεφρολόγος στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς και σε Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

Comments are closed.