Αιματολογικό

Αιματολόγοι Θεσσαλονίκη

Αιματολόγοι

Το αιματολογικό τμήμα έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση διαταραχών που αφορούν:

 

Α) Το Αίμα

Κάθε μεταβολή του αιματοκρίτη (αναιμία ή ερυθροκυττάρωση), των λευκών αιμοσφαιρίων (λευκοπενία ή λευκοκυττάρωση) ή και των αιμοπεταλίων (θρομβοπενία ή θρομβοκυττάρωση) μπορεί να οφείλεται σε ένα αιματολογικό νόσημα ή και σε νοσήματα άλλων οργάνων – συστημάτων.

 

Β) Τους Λεμφαδένες

Οι λεμφαδένες βρίσκονται σε διάφορα μέρη του ανθρώπινου σώματος και εξυπηρετούν κυρίως την άμυνα του οργανισμού. Οι λεμφαδένες είναι δυνατό να αντιδρούν σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις και να διογκώνονται ή και να προκαλούν πόνο. Τα Λεμφώματα αποτελούν αιματολογικά νοσήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από τη διόγκωση ενός ή περισσότερων λεμφαδένων και χρήζουν άμεσης διερεύνησης και αντιμετώπισης.

 

Γ) Την Πήξη του Αίματος

Οι διαταραχές της πήξεως του αίματος περιλαμβάνουν τη Θρομβοφιλία, όπου υπάρχει μία παθολογική τάση για απόφραξη των αγγείων (θρόμβωση) και την Αιμορροφιλία, όπου υπάρχει μία παθολογική τάση για αιμορραγία. Τόσο η θρόμβωση, όσο και η αιμορραγία μπορεί να είναι απειλητικές ακόμα και για τη ζωή του ασθενούς, ενώ στις γυναίκες ενοχοποιούνται και για επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη, όπως οι αυτόματες αποβολές. Η αξιολόγηση της κάθε κατάστασης θα πρέπει πάντα να γίνεται από ειδικό αιματολόγο, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ή να αποφεύγονται περιττές παρεμβάσεις.

Για τη διερεύνηση των παραπάνω αιματολογικών διαταραχών το τμήμα διαθέτει τον ειδικό εξοπλισμό για τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις, οι οποίες εκτελούνται από ειδικό αιματολόγο και τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων. Συγκεκριμένα διενεργούνται τα παρακάτω:

  • Αιμοληψία
  • Επίχρισμα Αίματος (πλακάκι)
  • Μυελόγραμμα
  • Οστεομυελική βιοψία

Επί ειδικών ενδείξεων, η λήψη μυελού των οστών επιτρέπει και την περαιτέρω ανάλυση με σύνθετους γενετικούς και μοριακούς δείκτες.

Comments are closed